Mantelzorgondersteuning voor jong en oud

Mantelzorger

Het verlenen van mantelzorg is vaak niet iets waar je voor kiest, het overkomt je. Iemand in je naaste omgeving (kind, ouder, partner, familielid, vriend of kennis) heeft hulp of zorg nodig. In het begin gaat het om kleine dingen, zoals een keer boodschappen doen of begeleiden bij een bezoek aan een arts. Gaandeweg kan het alsmaar meer worden, zonder dat je je dat eigenlijk realiseert. Naast dat het veel voldoening kan geven, kan het ook zorgen en overbelasting met zich meebrengen.

Eén op de drie Nederlanders geeft mantelzorg. Vaak gecombineerd met werk en gezin. Soms is dat een hele klus en is het lastig om een balans hierin te zoeken. En juist het goede evenwicht vinden, is zo belangrijk om het ook (langer) vol te kunnen houden. Maar er komt soms zo veel op je af als mantelzorger, dat die balans ver te zoeken is. Je sociale leven kan in het gedrang komen. Denk hierbij aan het inleveren van je eigen ontspanningsmomenten zoals sport of een creatieve avond. Het combineren van de zorg met je werk kan een steeds zwaardere combinatie zijn. Ook kan het eigen gezin onder druk komen te staan.

Naast het zorgen valt er veel te regelen en dit kan soms best ingewikkeld zijn. De alsmaar nieuwe regels en veranderingen in de wet en regelgeving zijn moeilijk bij te houden en het uitzoeken, aanvragen en uitvoeren van alles wat te maken heeft met deze mantelzorgsituatie vergt erg veel tijd. Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf. Dit is het moment om contact met ons op te nemen.

We zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving in de zorgwereld en weten de kortste weg binnen het zorglandschap. Samen kijken we wat je nodig hebt om alle taken zo te kunnen organiseren zodat je de balans in zorgen weer terugvindt.

Professional

In je dagelijkse werk staat vanzelfsprekend de zorgvrager centraal, maar als zorgprofessional kom je veelvuldig in contact met mantelzorgers. Met het hart op de juiste plek ben jij de juiste persoon om te signaleren of een mantelzorger hulp of extra ondersteuning kan gebruiken.

Merk je dat de mantelzorger het zwaar heeft, het nodig lijkt om de taken van de mantelzorger te verlichten of regeltaken over te nemen? Neem dan gerust contact met ons op. Samen met de mantelzorger en rekening houdend met de zorgvrager, vinden we de juiste weg zodat ook de mantelzorger de balans in zorgen terugvindt.

We staan open voor het geven van een inloopspreekuur of lezing. Dit zodat patiënten of medewerkers meer balans krijgen in zorgen. 

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op. 

Professional

In je dagelijkse werk staat vanzelfsprekend de zorgvrager centraal, maar als zorgprofessional kom je veelvuldig in contact met mantelzorgers. Met het hart op de juiste plek ben jij de juiste persoon om te signaleren of een mantelzorger hulp of extra ondersteuning kan gebruiken.

Merk je dat de mantelzorger het zwaar heeft, het nodig lijkt om de taken van de mantelzorger te verlichten of regeltaken over te nemen? Neem dan gerust contact met ons op. Samen met de mantelzorger en rekening houdend met de zorgvrager, vinden we de juiste weg zodat ook de mantelzorger de balans in zorgen terugvindt.

We staan open voor het geven van een inloopspreekuur of lezing. Dit zodat patiënten of medewerkers meer balans krijgen in zorgen.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op. 

Werkgever

Mantelzorg en verzuim
Eén op de vier werknemers is mantelzorger. Er wordt steeds meer van mantelzorgers gevraagd. Met al die extra taken en zorgen kan een medewerker zich minder goed concentreren en ligt overbelasting op de loer. De balans tussen werk en privé raakt ontwricht. Een gevolg kan zijn dat iemand uitvalt, overbelast raakt of niet meer goed kan functioneren.

Creëer weer balans in zorgen
Veel mantelzorgers ervaren door de zorgtaken en zorgen stress op het werk. Er moet veel geregeld worden en vaak heerst er ook onrust in het hoofd. Veel werknemers voelen weinig ruimte om dit bespreekbaar te maken. Ze willen niet lastig zijn, maar ondertussen neemt de productiviteit af en is er zelfs kans op verzuim. Het is goed om dit onderwerp bespreekbaar te maken met medewerkers. Aandacht geven, begrip tonen en mogelijkheden bieden voor oplossingen dragen bij aan de werk/privé balans van de werknemer. En draagt zo ook automatisch bij aan een hogere productiviteit. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Dit alles kan voor jou als werkgever leiden tot een structurele kostenbesparing.

Wat kunnen wij betekenen?
Een mantelzorgspreekuur is de meest snelle en praktische manier om mantelzorg binnen je organisatie bespreekbaar te maken en mantelzorgende werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Daarnaast biedt het concrete aanknopingspunten voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. We verzorgen de communicatie rondom de introductie van het mantelzorgspreekuur binnen de organisatie. Tijdens een mantelzorgspreekuur inventariseren wij waar medewerkers met mantelzorgtaken tegenaan lopen. We kunnen zaken uitzoeken en regeltaken overnemen.
Ook kunnen we een lezing geven tijdens een medewerkersbijeenkomst om het onderwerp aan te halen en bespreekbaar te maken waarbij mantelzorgers ontzorgd kunnen worden.