Vergoedingen en tarieven

vergoedingen en tarieven

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vergoeding te krijgen voor onze diensten.

aanvullende zorgverzekering

Steeds meer zorgverzekeraars zien het belang van de ondersteuning voor mantelzorgers. De mantelzorger als ook de zorgvrager kunnen een beroep doen op deze vergoedingen. De vergoedingen zijn opgenomen in de aanvullende verzekering. Je kunt dit nakijken in de zorgpolis in het aanvullend pakket bij de vergoedingen. Wij kunnen dit ook voor je navragen.

Pgb

Is er een Persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet Langdurige zorg? Dan kan onze dienstverlening betaald worden met het vrij besteedbaar bedrag.

werkgever

Combineer je mantelzorg met een baan? Informeer dan eens bij je werkgever naar de mogelijkheden voor vergoedingen. Steeds meer bedrijven zetten een mantelzorgmakelaar in ter ondersteuning van de werknemer. De werkgever heeft er namelijk ook baat bij dat de medewerker niet uitvalt.

gemeente

De gemeente dient op basis van de WMO mensen te ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens. Dit geldt dus ook voor mantelzorgers. Belangrijkste doelen zijn: voorkomen van overbelasting, bieden van adequate ondersteuning, erkenning en herkenning van mantelzorgers en het bevorderen van de emancipatie en participatie van mantelzorgers. Elke gemeente mag hier zelf invulling aan geven.

Particulier

Kom je niet voor een vergoeding in aanmerking? Vraag dan naar een offerte op maat.  

We zijn lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Tevens staan we ingeschreven bij het kwaliteitsregister van Registerplein. Door middel van scholing en intervisie zorgen we ervoor dat onze kennis up-to-date blijft.

beeldmerk (002)