Dienstverlening

Ben je op zoek naar informatie en praktische oplossingen om de intensieve zorg voor een hulpbehoevend familielid, een chronisch zieke vriend of gehandicapte buur beter en langer vol te kunnen houden?

Heb je vragen over het organiseren van passende zorg? Financieel of praktisch? Wil je meer weten over wettelijke regelingen, lokale en regionale voorzieningen of over de combinatie werk en mantelzorg? Neem dan contact met ons op. Samen gaan we inventariseren welke hulp er nodig is op de verschillende terreinen.

Op basis van onze kennis van de vijf zorgwetten (WMO, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en participatiewet) beantwoorden we jouw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. We kunnen regeltaken overnemen en bieden ondersteuning en oplossingen voor ingewikkelde zorgsituaties.

Zorg

Dit betreft zaken die betrekking hebben op persoonlijke verzorging, verpleging, individuele of groepsbegeleiding of bijvoorbeeld een opname in een zorginstelling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– voorbereiden keukentafelgesprek
– ondersteunen bij het aanvragen van indicaties bij WMO en WLZ
– ondersteunen bij het aanvragen van PGB
– ondersteunen bij invullen van formulieren en/of bezwaarschriften
– overleggen met instanties
– het aanvragen en regelen van passende zorg
– dagbesteding

zorgprofessional

zorgprofessional

Zorg

Dit betreft zaken die betrekking hebben op persoonlijke verzorging, verpleging, individuele of groepsbegeleiding of bijvoorbeeld een opname in een zorginstelling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– voorbereiden keukentafelgesprek
– ondersteunen bij het aanvragen van indicaties bij WMO en WLZ
– ondersteunen bij het aanvragen van PGB
– ondersteunen bij invullen van formulieren en/of bezwaarschriften
– overleggen met instanties
– het aanvragen en regelen van passende zorg
– dagbesteding

werkwijze

Wonen

Alles wat te maken heeft met de woning, benodigde hulpmiddelen of aanpassingen in en om de woning. Het huishouden, maar ook maaltijden en vervoer vallen hieronder. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– ondersteunen bij aanvragen over aanpassingen van de woning/huisvesting mantelzorgwoning
– hulpmiddelen aanvragen
– organiseren van respijtzorg

Welzijn

Alles wat te maken heeft met vrij toegankelijke hulp zonder indicatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– alternatieve dagbesteding waarvoor geen indicatie nodig is
– ondersteuning bij aanvragen van initiatieven zoals Tafeltje Dekje
– ondersteuning bij het in kaart brengen van lotgenoten contact
– mogelijkheden bekijken en aanvragen van vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd

Contact

Contact

Welzijn

Alles wat te maken heeft met vrij toegankelijke hulp zonder indicatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– alternatieve dagbesteding waarvoor geen indicatie nodig is
– ondersteuning bij aanvragen initiatieven zoals Tafeltje Dekje
– ondersteuning bij het in kaart brengen van lotgenoten contact
– mogelijkheden bekijken en aanvragen van vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd

werkgever

Werk/onderwijs

Zaken die ervoor zorgen dat de combinatie mantelzorg en werk samen kunnen gaan, waardoor er een betere balans tussen werk en mantelzorg ontstaat. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– in gesprek gaan met jou en je werkgever over de afstemming werken en zorg.
– in beeld brengen van verlofregelingen
– mogelijkheden CAO bekijken
– mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (werkgevers)

Financiën

Dit betreft alle vraagstukken / mogelijkheden over inkomsten en uitgaven met betrekking tot diegene waar je voor mantelzorgt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals gemeente, CAK en UWV.
– het in kaart brengen van zaken waar je recht op hebt qua uitkeringen, toeslagen en subsidies
– begeleiding van PGB
– eigen bijdrage CAK

vergoedingen

vergoedingen

Financiën

Dit betreft alle vraagstukken / mogelijkheden over inkomsten en uitgaven.  met betrekking tot diegene waar je voor mantelzorgt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals gemeente, CAK en UWV.
– het in kaart brengen van zaken waar je recht op hebt qua uitkeringen, toeslagen en subsidies
– begeleiding van PGB
– eigen bijdrage CAK

Wil jij meer balans in zorgen? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.